Vækst  (2008)

Sewing thread, paper
h. 30 cm, w. 35 cm
Havens begyndelse

Galleri Specta

Private collection

 

Tråden i værket gør sig fri af relieffet og begynder at ”vokse” gradvist længere frem. Der sker en forskydning fra den formelle tilgang til, at materialet får overtaget. Stoffet tager magten og bliver organisk vildtvoksende.