DK

Eva Steen Christensen (f. 1969) arbejder med skulptur, tegning, stedsspecifikke værker og offentlige udsmykninger. I sin kunstpraksis spørger hun: Hvad sker der, når grænsen mellem det rationelle og det irrationelle opløser sig? Hvilket verdensbillede kommer til syne, når det, der før fremstod stabilt og genkendeligt, vendes på hovedet?

 

Hun inddrager arkitektoniske elementer og hverdagsobjekter, og værkerne balancerer et sted mellem krop, skulptur og arkitektur. Med tråde tilbage til surrealismen og det karnevaleske bearbejder, forskyder og forvrænger Eva Steen Christensen velkendte objekter og materialer som madrasser, trådhegn og gulvtæpper, til de mister deres oprindelige funktion, form og udtryk og nye betydninger opstår. Det genkendelige transformeres til noget andet, noget fremmed og ulogisk, og transformationen forstyrrer den måde, vi er vant til forstå verden på. Verden vendes på vrangen, og vi erfarer den på helt nye måder.

 

Eva Steen Christensen anvender ofte matematiske principper til at skabe gentagelser og forskydninger i værkerne. Det tilfører dem en indre logik midt i de modsætningsfyldte og irrationelle konstellationer. Hendes kunstneriske arbejde drives frem af en interesse for det grænsesøgende og irrationelle og bygger på undersøgelser af materialers iboende muligheder og begrænsninger. Værkernes udtryk er ofte enkelt og minimalistisk, og de er sammensat af psykologiske, religiøse, (kunst)historiske og politiske betydningslag.

ENG

Eva Steen Christensen (b. 1969) creates sculptures, drawings, site-specific works and public art. In her artistic practice she questions what happens when the boundary between the rational and irrational is dissolved? What world view appears when something seemingly stabile and recognizable is turned upside down?

 

She includes architectural elements and everyday objects in her art. Her works balance somewhere between body, sculpture and architecture. Eva Steen Christensen draws on inspiration from surrealism and the carnivalesque. She displaces, distorts and reshapes well known objects and materials such as mattresses, wire fence and carpets until they lose their original function, shape and expression and new meanings arise. The recognizable is transformed into something else, something strange and illogical. The transformation disrupts the way we usually understand the world. The world is turned inside out, and we experience it in a whole new way.

 

Eva Steen Christensen often uses mathematical principles as a kind of inner logic in the illogical to create the distortions. She is driven by an interest in boundary pushing and the irrational. Her work is based on explorations of the inherent possibilities and limitations of different materials. The expression of the works is often simple and minimalistic, and they are composed of psychological, religious, (art)historical and political layers of meaning.