Traveller (2013)

Chipboards, brachetts
h. 250 cm,  w. 250 cm,  l. 300 cm
No tomorrow

Brandts – Museum for Kunst og Visuel Kultur