Sidste Scene (2011)

Red Granite, star-shaped fountain base in bronze, red-leaved trees and plants
h. 150 cm, diam. 190 cm
Kjeld Petersens Plads, Frederiksberg

Belongs to Frederiksberg Kommune
Commisioned by Frederiksberg Kommune and Statens Kunstfond

 

Pladsen, der i løbet af dagen fungerer som en scene med mange aktører, elementer og skæve vinkler, samles i en mangefacetteret vandskulptur. Fra et lille bassin foroven strømmer vandet ned over den krystallinske struktur til et 15 cm dybt stjerneformet bassin i niveau med pladsens belægning og med samme form som skulpturens afgrænsning nedadtil.