Flowers of Discovery (2012)

Two layers of wallpaper, red carpet, thread
h. 400 cm, w. 500 cm, l. 500 cm
Korea Foundation, Seoul

 

Værket arbejder sig ud gennem tapetet på væggen, arbejder med bevægelsen fra flade til tredimensionel form og centrerer sig om spørgsmål som: Hvad er overflade i vores liv? Hvad fejer vi ind under gulvtæppet eller gemmer bag tapetet? Det, der findes under tæppet eller bag tapetet, udgør det farlige og uhåndterlige, der kalder alvoren frem i de eller uskyldige, organiske former.